VAJİNİSMUSU YENMENİN 10 YOLU

Vajinismusu Tamamen Yenmenin 10 Yolu

1. Süreklilik, pratik yapmak ve sebat etmek : Vajinismus terapisinde paylaşılan önerileri aynen anlatıldığı gibi uygulamak, vajinismus egzersizlerini gerçekleştirmek, sürekli olarak pratik yapmak ve zorluklara karşın sebat etmeyi sürdürmek tedavi süresini kısaltır.

2. Profesyonel destek: Vajinismus terapisinin tek başına değil, konusunda uzman bir doktorun yardımı ve gözetiminde olması başarıyı arttırmaktadır.

3. Kaçınma sorunlarını yenmek: Vajinismus sorununu yok gibi var saymak ve egzersizleri yapmamak için bir kaçma isteği duyulabilir, bunu farketmek ve bu duygunun geçici olduğunu bilmek ve önlem almak gereklidir.

4. Motivasyon: Vajnismusu yenme isteği ve motivasyonu tedavi sürecini ve süresini olumlu etkiler.

5. Kegel egzersizlerini düzenli yapmak:Size anlatılacak olan egzersizlerden pelvik tabanı kasma egzersizi olan KEGEL egzersizini düzenli ve çok sayıda yapmak tedaviyi hızlandırır.

6. Partner desteği:Öncelikle eşin ya da sevdiği insanların desteği tedavi süresini kısaltır.

7. Önceki tedavilerin etkileri:Daha önce tedavi denemesinde bulunup başarısız olmuş hastalarda tedavi süresi bir miktar uzayabilse de uzman kişilerce yapılan doğru bir cinsel terapiyle başarı sağlanabilir.

8. İş yaşamı ve diğer sorumluluklar:Vajinismus tedavisi sırasında uygun ev ortamının sağlanması,iş ya da seyahat gibi önceliklerin bir süre geri plana alınarak önceliğin vajinismus terapisine verilmesi başarıyı arttırır.

9. Kişisel faktörler:Geçmişte yaşanmış suistimal, cinsel taciz gibi durumlar ya da var olan psikolojik rahatsızlıklar( depresyon,anxiete,panik atak gibi…) varsa; onların da bu süreçte ele alınması gerekebilir.

10. Vajinismusu yenmiş kişilerin hikayelerini okumak ve örnek almak vajinismus tedavi başarısını hızlandırır.